Avoid traffic jams. Park clear, move clean.

 • Nabijheid van de ring
 • Te grote verkeersdrukte in Brussel
 • Toegankelijkheid van het openbaar vervoer
 • Een omslag naar duurzame mobiliteit aanmoedigen

Als laureaat van de wedstrijd ‘ontwerp, bouw en financiering’ (design, build and finance) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit het project P+R Ceria-Coovi aan bij het streven naar verkeersontlasting van de Belgische hoofdstad.

Belangrijke troeven van het project zijn een gunstige ligging nabij de ring, het toekomstige nieuwe station COOVI, een fietsroute en een van de twee toegangen tot het metrostation COOVI. Daarbij komt de aanwezigheid van de twee hogeschoolcampussen (CERIA, Erasmus), commerciële sites van bovenregionale schaal en een aantal naburige wijken in volle mutatie (Het Rad en de Klaverswijk).

Een multimodaal knooppunt ontwikkelen dat
— Aansluit bij de regionale visie op de verkeersontlasting van de hoofdstad
— De stadsverdichting aanmoedigt
— Duurzamere mobiliteit bevordert

Oplossingen

01 Stadsplanning

De openbare ruimte vrijmaken

Vanuit milieuoverwegingen en een kwalitatieve stedenbouwkundige benadering beoogt het project een significante vermindering van de grondinname, wat resulteert in een verbeterde bodemdoordringbaarheid en een beperking van de visuele impact vanaf de Bergensesteenweg.

De vrijgekomen ruimte wordt herbestemd voor groene landschapszones. Een nieuw beplant talud fungeert als geluidwerend scherm tegen de door de ring veroorzaakte geluidshinder. De verschillende vegetatietypes zijn aangepast aan de omgeving om het nestelen van lokale biologische organismen te ondersteunen. Het beheer van regenwater is gericht op de rechtstreekse waterinfiltratie op de site. Zo voorziet het project in een infiltrerend stormbekken.

Een pleintje voor voetgangers en fietsers kan plaats bieden aan een of twee kleine handelszaken van het type boekwinkel of fietsherstelpunt ten behoeve van pendelaars. Dit moet bijdragen tot de levendigheid van het plein en tegelijk voor een zekere sociale controle zorgen.

 • De grondinname verminderen
 • Een voetgangersplein creëren
 • Ruimte bieden voor biodiversiteit

02 Programma

Voor iedereen een plaats, voor iedereen een toegang. Leesbare ruimtes ontwikkelen voor iedereen.

De kracht van het project zit in de verhoogde ‘leesbaarheid’ van de ruimtes die deel uitmaken van een gebouw dat voor alle gebruikers geschikt is. De verschillende verkeersstromen vermijden conflicten tussen de verschillende gebruikerstypes en optimaliseren de interne circulatie van de parking. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zone voor particuliere voertuigen op de hogere niveaus en de multimodale zone bestemd voor motorfietsen, fietsen en auto’s voor alternatief en/of duurzamer gebruik (carpooling, deelauto’s, elektrische auto’s) op het gelijkvloerse niveau. De parking biedt een parkeerzone die voorbehouden is voor deelauto’s en voor elektrische auto’s met plaatsen die voorzien zijn van laadpalen.

Om het gebruik van deze duurzame vervoersmodi te garanderen en te bevorderen, bevinden zij zich op het gelijkvloerse niveau waar ze voor iedereen zichtbaar en vlot toegankelijk te zijn. Het project voorziet in een aparte parking voorbehouden voor motorfietsen en de aanleg van een beveiligde fietsparking die rechtstreeks in verbinding staat met het bestaande fietspad.

De differentiatie van de gebruikersstromen binnen het gebouw bevordert de zachte vervoersmodi en optimaliseert de voetgangersruimte tussen de parking en de metro-ingang door deze ruimte vrij te maken van auto- en motorverkeer.

 • Zachte mobiliteit
 • Klassieke parking

03 Stijl

Een signaal creëren in de stad: esthetiek en techniek met elkaar verzoend.

Het project is zichtbaar vanaf de ring en wordt opgevat als een unieke visuele entiteit. De metalen façade die doorloopt op de hogere verdiepingen maakt het gebouw luchtdoorlatend en zorgt voor een natuurlijke ventilatie en verlichting van de parking; ze vormt een borstwering, maar ook een anti-inbraakbarrière. Door te werken met twee metalen roosters speelt dit materiaal met licht en weerkaatsing om zo een boeiende esthetiek toe te voegen aan de compositie in haar geheel.

Het gebouw beantwoordt aan een vormelijke eenvoud die aansluit bij de functie ervan. Het structurele systeem als vertrekpunt voor de samenstelling van de gevel wordt speels en dynamisch. Het licht krijgt vrij spel in het gebouw en op de verschillende kleuren die gebruikt worden voor de signaletiek van de verdiepingen. Dit alles bevordert het welbevinden van de gebruikers.

 • De vorm definiëren door de structuur van het gebouw
 • Leiden, signaleren, stimuleren met levendige kleuren
 • Lichter, luchtiger en veiliger maken met het metalen roosterwerk

Resultaat

De transitie naar duurzame mobiliteit aanmoedigen, een project dat een globale uitdaging belichaamt.

Technische informatie

Locatie
Brussel (Anderlecht), België
Typologie
Utiliteitsbouw
Bouwheer
Franki (Willemen)
Grootte
30.000 m²
Status
Voltooid
Timing
2019
Expertises
Wedstrijd, Nieuwbouw

Team

Wilt u meer weten over dit project?

Discover the project

Contact

Interested in this project? Contact the project partner to get more information

Didier Peremans

Architect - Partner