De woonprojecten De Melkerij en Melkerij 2 grenzen aan het enige beschermde moerasgebied in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Melkerij 1 werd reeds afgewerkt en mocht zijn eerste bewoners verwelkomen.

De Melkerij is in volle gang. De moerasvallei wordt momenteel gesaneerd zodat ze terug in zijn volle, waardevol groene, glorie kan aanschouwd worden. De nieuwe woongebouwen rijzen gestaag op en integreren zich in het bestaande groene landschap.

Rehabilitatie van het moeras © Aster* Consulting
Rehabilitatie van het moeras © Aster* Consulting