Tijdens de Inclusio-conferentie deelden we deze week onze ervaring wat de bouw van betaalbare woningen betreft. Partner Geert Vanoverschelde sprak over het onderwerp via Pléiades 71, een gewezen kantoorgebouw waarin we sociale woningen onderbrachten. Het transformatieproject moest op economisch vlak voordelig blijven, zonder de kwaliteit van de uiteindelijke woningen in het gedrang te brengen.

De renovatie van bestaand vastgoed en het maximale behoud van de aanwezige structuur blijkt de aangewezen strategie voor een aanzienlijke rationalisering en beperking van de kosten in elk bouwproject. Die principes tekenden eveneens de krijtlijnen uit voor Pléiades 71, waar de bestaande constructie als vertrekpunt werd genomen en de structuur van de nieuwe configuratie bepaalde: appartementen met één gevelzijde, zodat gangen en openingen ongewijzigd konden blijven; de toevoeging van balkons aan niet-dragende gevelelementen, in combinatie met ruime gezamenlijke buitenzones; het behoud van raam- en deuropeningen, voorzien van nieuw buitenschrijnwerk dat geopend kan worden; en het optimaal benutten van tussenruimte in het dakgebinte voor dakuitbouwen. Het project maakte met andere woorden maximaal gebruik van de bestaande constructie.

Verder werden verschillende elementen en materialen (deuren, valse wanden en vloeren, ...) gerecupereerd op de werf, voor hergebruik op andere sites. Het project is een schoolvoorbeeld geworden van betaalbaar en circulair bouwen, en werd dan ook tot laureaat verkozen van BeCircular 2019.

We willen Inclusio bedanken voor het organiseren van de conferentie, evenals alle deelnemers die hun kennis inzake betaalbaar bouwen met ons deelden.

Gelijkvloers
Gelijkvloers
© Inclusio
© Inclusio
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© adr architectes
© Inclusio
© Inclusio