Een blik op de werf van ons passief sociale woningbouwproject Compas in Anderlecht is voldoende om te beseffen dat het einde van de werken met rasse schreden nadert.

De gevels worden afgewerkt en de aandacht wordt nu ook gevestigd op de omgevingsaanleg van de site, die in dit project een erg centrale plaats inneemt. De gemeenschappelijke en publieke buitenruimtes, uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en fietsers, krijgen duidelijk vorm.

Ontdek de casestudy Compas.