Het tijdschrift Bouwen aan Vlaanderen publiceerde in zijn 20-jarige jubeleumeditie van het jaarboek een interessant artikel over ons architectuurbureau.

"De stad is een complex ecosysteem. Een heterogene smeltkroes van allerhande verschillende culturen, visies en persoonlijkheden. Het is de habitat van DDS+, het Brussels-Antwerpse architectenbureau dat van complexe binnenstedelijke projecten zijn 'raison d'être' heeft gemaakt."