Bezoek aan de Les Saules-site : tegenover het bijna afgewerkte rust-en-verzorgingstehuis rijzen de nieuwe woongebouwen stilletjes aan uit de grond.

Dank aan Renaud en Vanessa voor hun scherpe blik op beide werven.

© DDS+
© DDS+