Op dinsdag 19 oktober vond de inwijding van de eerste huizen van het SHAPE 2020-project in Bergen plaats in aanwezigheid van de Belgische ministers van Financiën en Defensie. Dit grootschalige project werd uitgevoerd in samenwerking met de algemene aannemer BPC, de architecten Archiwind, Axi(h)ome, Atelier MA+P, en de studiebureaus Agora, BEL, ATS en Genie Tec.

Het SHAPE-terrein ligt ten noorden van het stadscentrum van Bergen en omvat, naast het hoofdkwartier van de NAVO-strijdkrachten, 600 wooneenheden die in 1967 zijn gebouwd en worden bewoond door soldaten van 30 verschillende nationaliteiten. SHAPE 2020 biedt hen en hun gezinnen een nieuw "dorp" in een groene omgeving.

De architectuur en het landschap van Shape Village zijn ontworpen om het een eigen identiteit te geven. Het ontwerp van de 600 woningen vereiste de creatie van een gevarieerde reeks woningtypologieën, die op een slimme manier zijn gecombineerd. Een voortdurend samenspel van architecturale elementen op de gevel en een variatie van materialen bieden een rijk en gevarieerd landschap dat elke bewoner toelaat te bevestigen: "Bij SHAPE weet ik waar ik woon.”

Een van de belangrijkste uitdagingen van de operatie, die een ingenieuze en complexe fasering impliceert, is het operationeel houden van de 600 bestaande wooneenheden ter plaatse tijdens dit indrukwekkende wederopbouwproject.

© Pixelab
© Pixelab
© Pixelab
© Pixelab
© Pixelab
© Pixelab