Projectdetails

Technische informatie

Locatie
Brussel (Anderlecht), België
Typologie
Residentieel, Gemengd project, Utiliteitsbouw
Bouwheer
Kairos, citydev.brussels
Grootte
15.422 m²
Status
Voltooid
Timing
2023
Expertises
Wedstrijd, Nieuwbouw

Projectdetails

NovaCity, het laatste braakliggende terrein langs de Grote Ring dat getuigt van het moerassige karakter van West-Brussel, ligt in Anderlecht, op het kruispunt van verschillende belangrijke verbindingsassen (spoorlijn, Ring en Bergensesteenweg).

Het project voorziet in de stapeling van functies als een mogelijkheid voor gemengd functies. In deze nieuwe wijk wordt de nadruk gelegd op uitwisselingen en interacties, zowel op het niveau van de KMO's dankzij de aanleg van een binnenstraat, als door de vernieuwende indeling van de woningen rondom buitenruimten die bevorderlijk moeten zijn voor het samen-wonen . De boven elkaar geplaatste programma's interageren met elkaar door een poreusheid van functies en door de ontwikkelde collectieve ruimten.

Op de begane grond zijn de KMO-werkplaatsen verdeeld aan weerszijden van een actieve straat, die een ruggengraat vormt voor de dagelijkse interacties tussen de verschillende gebruikers. In directe relatie tot de ateliers zorgt een dubbele hoogte van winkels en kantoren voor een direct contact met de buurt als deel van de woongebouwen.

Er ontstaat een samenhangend geheel - bestaande uit volumes van verschillende hoogtes - die de visuele sequentie in de nieuwe voetgangersstraat animeert. Om de graafwerkzaamheden te beperken, volgt het gehele project zoveel mogelijk de bestaande helling van het terrein. De rest van de woningen is verdeeld in 4 afzonderlijke gebouwen die loodrecht op de weg staan ingepland. De verhoging van een deel van de plattegronden tot GLV+4 beperkt de voetafdruk van deze gebouwen tot een minimum en maakt brede openingen mogelijk naar een oriëtatie die gunstig is voor de bezonning van de openbare ruimten en de aangrenzende woningen.

De identiteit van dit nieuwe district komt tot uitdrukking in de eenheid in het materiaal gebruik . Het is de bedoeling dat de wooneenheden worden verbonden met de productieve ateliers op de begane grond, om de eenheid van het project zichtbaar te maken op de schaal van de wijk en de stad, en zo de connectie tussen beide functies zichtbaar te maken.

Op de sokkel, op de eerste verdieping, maken de open ruimten die tussen de gebouwen zijn gecreëerd het mogelijk een reeks collectieve privéruimten en tuinen voor de bewoners te creëren.

NovaCity is de winnaar Be.Exemplary 2019 - Categorie Openbare gebouwen.

Team

Contact

Interested in this project? Contact the project partner to get more information

Geert Vanoverschelde

Architect - Partner