Architect

Biography

Tijdens haar architectuuropleiding aan de ETSAB (UPC) in haar geboortestad Barcelona, ging Marina op Erasmus naar Nederland. Ze werkte daarna een jaar in Rotterdam voordat ze terugkeerde naar Barcelona, waar ze 6 jaar bleef. In een eerste bureau stond ze vooral in voor de werfopvolgingen. In een tweede bureau was ze verantwoordelijk voor de openbare gebouwen en de renovatie van geklasseerde panden. Na deze boeiende ervaringen kwam ze naar België en werkte ze 2 jaar voor DDS+. Daarna richtte ze samen met Maruxa, ook een architect van DDS+, haar eigen bedrijf op. Samen onderzoeken ze de kwaliteit van de schoolinfrastructuren in Brussel. Ze publiceerden al twee boeken, waarvan één op Europees niveau als een goede praktijk op dit gebied dient. In 2018 keerde ze terug naar DDS+, waar ze zich hoofdzakelijk bezighoudt met vergunningen en aanbestedingen. Dankzij haar capaciteit om de werking van grote teams in goede banen te leiden, werkt ze geregeld met dergelijke teams.