Wonen, wandelen, trappen, tuinieren, ontmoeten, babbelen, samenspelen. Duurzaam leven in een groene oase.

 • Industrieel district
 • Niet aantrekkelijk voor gezinnen
 • (Natuurlijke) staat van de site (moerasgebied, ...)
 • Verdeeld gebied

Het residentiële project Compas kwam als winnaar uit de bus van de door citydev.brussels gelanceerde wedstrijd en maakt integraal deel uit van het stedelijk herontwikkelingsplan voor het Brusselse Kanaalgebied (Anderlecht). Het maakt deel uit van de duurzame wijkcontracten Lemmens en Compas en vormt de bijzondere (natuurlijke) condities van de site om tot voordelen.

Een voormalige industriële site omvormen en een nieuwe wijk ontwerpen die:
— sociale diversiteit, dialoog en samenhang bevordert.
— aan de behoeften van verschillende families voldoet.
— opgaat in een bredere dynamiek van stedelijke ontwikkeling.
— een toonbeeld is van duurzame ontwikkeling. 

Oplossingen

01 Stadsplanning

Ademruimte brengen in een (ingesloten) dichtbebouwd stadsweefsel.

De site is enkel toegankelijk via de smalle Passerstraat, gekarakteriseerd door een mix van traditionele Brusselse rijhuizen, appartementsgebouwen, ateliers en industriële gebouwen. Door twee doorgangen te creëren, breekt het project het dichtbebouwde stadsweefsel open, wordt de straat verbreed en wordt de publieke ruimte binnengetrokken in het bouwblok. Het project is stedelijk maar luchtig, met open ruimtes als leef- en ontmoetingsplekken en tegelijk een visuele doorlaatbaarheid. De locatie van de gebouwen en het ontwerp van de groene ruimtes anticiperen op mogelijke toekomstige verbindingen met naburige percelen en nauwere contacten in de buurt zelf.

 • Een smalle straat verbreden
 • Het stadsweefsel openen
 • Toekomstige verbindingen anticiperen

02 Implementatie

De gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond dynamisch maken.

De gebouwen en buitenruimtes werden ontworpen met het oog op interactie en dialoog. Buiten werden er verschillende atmosferen gecreëerd, is er plaats voor verschillende activiteiten, voor inwoners en buurtbewoners, en wordt de zachte mobiliteit aangemoedigd. Het project is gebaseerd op de bewegingen en waarnemingen van de voetgangers. De gevelbasis in donkere baksteen zorgt ervoor dat het project in de omgeving opgaat en wordt hier en daar onderbroken met houten elementen als aanduiding van ontmoetingsplaatsen (toegangsdeuren, fietsparking, enz.)

 • Spelen en ontmoeten
 • Betreden en toezicht houden

03 Programma

Een buurt als verbindende factor.

Het ontwerp werd gedreven door flexibiliteit, diversiteit en gemeenschap. Het project omvat zowel sociale als geconventioneerde huisvesting, met diverse en flexibele woontypes in elk gebouw die voldoen aan de behoeften van verschillende gezinssamenstellingen. De crèche moet bijdragen tot de creatie van een buurt waar het goed leven is. Bovendien maken het ontwerp en de uitrusting een mogelijke toekomstige renovatie mogelijk om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de buurt. Er wordt ruimte gecreëerd voor dialoog en sociale interactie door de aanleg van groene ruimte en een nieuw stadspleintje, die spontane ontmoetingen tussen bewoners en buren in de hand werken.

 • Geconventioneerde woningen
 • Sociale huisvesting
 • Plein
 • Omvormbare uitrustingen (kinderdagverblijf)
 • Gemeenschappelijke tuin
 • Gemeenschappelijke moestuinen

04 Omgeving

Ruimte maken voor natuur in de stad.

Het project wil ruimte bieden voor diverse landschappen en gelegenheden (op de begande grond, op de daken, op gevels en hekken). Het doel: tegemoetkomen aan de behoeften van de bewoners en sociale uitwisseling in de hand werken, maar ook bijdragen tot de ontwikkeling van biodiversiteit en regenwater recupereren door middel van duurzame strategieën.

Regenwater is een belangrijke factor in de omgevingsaanleg: het zorgt voor passieve koeling als antwoord op het hitte-eilandeffect en wordt ook verzameld om de toiletten door te spoelen, de gemeenschappelijke zones schoon te maken en de tuinen te irrigeren.

De vorm en de inplanting van de gebouwen moeten zorgen voor een optimale inval van natuurlijk licht en een betere levenskwaliteit. De daken zijn voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor de gemeenschappelijke ruimtes, groene daken en een aantal privétuinen.

Tijdens de bouwfase wordt er speciale aandacht besteed aan het afvalbeheer om recycling en hergebruik van materialen aan te moedigen. Een groot deel van de uitgegraven aarde wordt deels voor de tuinaanleg op de site hergebruikt, net als sommige gerecyclede elementen die doen denken aan de industriële geschiedenis van de locatie.

 • Regenwater benutten
 • Natuurlijk daglicht
 • Energie
 • Ruimte bieden voor biodiversiteit
 • Groendaken installeren
 • Daktuinen installeren

Resultaat

Technische informatie

Locatie
Brussel (Anderlecht), België
Typologie
Residentieel, Utiliteitsbouw
Bouwheer
Kairos (BAM)
Grootte
18.335 m²
Status
Voltooid
Timing
2020
Expertises
Wedstrijd, Nieuwbouw, Nieuwe wijken

Team

Wilt u meer weten over dit project?

Discover the project

Contact

Interested in this project? Contact the project partner to get more information

François Couvreur

Architect - Partner