Deze woensdag, 25 augustus, kwam het hele DDS+ Team samen op de reeds vergevorderde bouwwerf van City Dox voor een bezoek georganiseerd en begeleid door Ana Palau en Alberto Seoane, die het project al sinds 2019 volgen. Het was voor het team een gelegenheid om de specifieke kenmerken en uitdagingen te ontdekken van dit grote project, dat voorbeeldig is op het vlak van duurzaamheid.

Zowel de bouwfase als de gebouwen zelf waren het resultaat van een denkoefening die tot doel had hogere normen inzake duurzaamheid te bereiken. Zo werden verschillende thema's bestudeerd, zoals bodemsanering, het gebruik van rationele en efficiënte technieken, het minimaliseren van het materiaaltransport, enz.

Het project werd gebouwd op een voormalig industrieel braakliggend terrein; de grond was dus sterk verontreinigd als gevolg van activiteiten in het verleden. De bodem werd gesaneerd voor de werken, die ter plaatse plaatsvonden om de grond niet te verplaatsen en zo de energiekosten voor het vervoer ervan te beperken. Dankzij de bodemsanering, in combinatie met de herbestemming van stedelijke functies op dit braakliggende terrein, kon het gebied worden opgewaardeerd.

Afgezien van de positieve aspecten van de sanering van een voormalig industrieel braakliggend terrein, vereist het bouwen op een verontreinigd terrein een nadere bezinning op bepaalde punten tijdens het ontwerp van het project. In dit geval heeft dit geleid tot de installatie van opslagdaken, ter vervanging van de regenwaterbekkens in de open grond. De parkeerplaatsen werden ook op één kelderniveau en twee verdiepingen boven de grond geplaatst, om niet in de grondwaterspiegel te graven.

Wat de architectuur betreft, werden hulpmiddelen gebruikt om het energieverbruik van de gebouwen te beperken. De bijzondere vorm van het gebouw "De Witte Hoek", waaraan het zijn naam ontleent, maakt een grotere binnenschaduw aan de zuidgevel mogelijk, waardoor de oververhitting van de vertrekken wordt beperkt. Met hetzelfde doel zijn de zuid- en westgevels voorzien van een extra dikte (gemaakt van thermisch gelakt aluminium als metalen gevelbekleding, met een aluminium onderconstructie en isolatie van minerale wol) waardoor de ramen naar achteren zijn geplaatst en schaduw wordt gecreëerd.

De voorkeur werd gegeven aan natuurlijke en edele materialen die minder vervuilend zijn, zoals Belgische blauwe hardsteen, Duitse baksteen, metaal en minerale wol. Deze materialen zijn niet alleen van hoge kwaliteit en duurzaam op lange termijn, maar maken het ook mogelijk ze in de toekomst te demonteren en te hergebruiken of te recycleren.

Er is gekozen voor rationele en efficiënte technieken. Grijs water en regenwater worden gerecupereerd en behandeld om te worden gebruikt voor het besproeien van de gemeenschappelijke tuinen en het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten. Voor de woningen die dat wensen, bestaat ook de mogelijkheid om het te gebruiken voor de wasmachines, of zelfs andere apparatuur. Om de energiebehoeften te verminderen, is een innovatief systeem van warmte terugwinning uit afvalwater opgezet. Op de daken van de opslagplaatsen zijn fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. De opgewekte energie zal worden gebruikt voor de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten en voor het geïntegreerde gebouw voor zakelijke dienstverlening, via twee afzonderlijke installaties. Er is een optie voorzien om de kopers de mogelijkheid te bieden een deel van de installatie te privatiseren om zo hun eigen verbruik te verbeteren.

Ten slotte wordt de zachte mobiliteit aangemoedigd dankzij een groot aantal fietsenstallingen en de aanleg van talrijke voet- en fietspaden in de wijk.

Het City Dox project is de transformatie en reïncarnatie van een geïndustrialiseerde wijk van Brussel in een groene en aangename wijk, die een mix van functies biedt die eigen zijn aan steden, zoals geïntegreerde diensten aan bedrijven, productieve zones en promotie- en conventionele huisvesting.

© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+
© DDS+