1. Inleiding

2. Algemene beginselen

3. Gegevensverantwoordelijke

4. Verwerkingsdoeleinden

5. Juridische basis van de verwerking

6. Categorieën van door DDS+ verwerkte Persoonsgegevens

7. Ontvangers van de Persoonsgegevens en garanties bij doorgifte aan derde landen

8. Bewaringsduur van Persoonsgegevens

9. Uw rechten inzake uw Persoonsgegevens