Oxy: Stedenbouwkundige vergunning verkregen

Het Oxy-project is gelegen in het hartje van het Brusselse stadscentrum, in de voetgangerszone van de Anspachlaan, en heeft als doel een monofunctioneel en verouderd kantoorgebouw te renoveren tot een nieuw, ontvankelijk en multifunctioneel complex.

De renovatie beoogt dit iconische gebouw opnieuw te integreren in het Brusselse stadsweefsel en het een rol te laten spelen bij de heropleving van de omringende wijk (Muntplein, voetgangerszone, grote lanen, Nieuwstraat). Door nieuwe functies (huisvesting, hotel, aparthotel, voorzieningen en restaurant) toe te voegen aan diegene die reeds op de site aanwezig zijn (kantoren en handelszaken), verbouwt Oxy een monoliet van het Brusselse stadslandschap, zodat het beter is afgestemd op de huidige behoeften en op eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Het volume van het bovenste gedeelte van het gebouw (waarvan de afmetingen in overeenstemming werden gebracht met de oorspronkelijke verhoudingen) blijft trouw aan het grootstedelijke karakter van de wijk, terwijl het podium de toegankelijkheid voor voetgangers vergroot. Een nieuwe boulevard benadrukt de interactiviteit van de site met de stedelijke omgeving en geeft vorm aan het podium zodat het hermetische karakter van het gebouw wordt doorbroken. Deze boulevard vormt het verlengde van de omringende voetgangerszone en brengt de twee grote stedelijke ruimten die zich aan weerszijden van het project bevinden, met elkaar in verbinding. Hierdoor wordt de stedelijke as Munt - Oxy - Multi versterkt en wordt de gebruikers een nieuwe stedelijke beleving aangeboden.

De renovatie van Oxy is een ware weerspiegeling van circulariteit en duurzaamheid, en geeft waar mogelijk voorrang aan het behoud van het bestaande en aan Urban Mining, de recycling van sloopafval en de recuperatie van elementen van het gebouw zodat ze rechtstreeks op de site kunnen weer kunnen worden gebruikt. Het ontwerp biedt flexibele inrichtingen en een brede waaier aan ruimtelijke organisaties, om de levensduur van het gebouw maximaal te verlengen.

© Binst Architects + Snøhetta
© Binst Architects + Snøhetta