We zien gouden latten verschijnen die de gevels van het winkelcentrum bedekken, een teken dat de renovatie bijna voltooid is. De golvingen doorbreken de monotonie van de lange gevels en nemen de voetgangers mee op weg. Op hun hoogte benadrukt de drapering de circulatie, die stijgt en daalt op het ritme van ingangen en technische toegangen. Bovenaan verbergt ze de parking en doorbreekt ze de rechtlijnige en rigide daklijn van het bestaande volume.

Om meer natuurlijk licht in het interieur te brengen, werden grote dakramen ontworpen waardoor lichtstralen de wandelgangen accentueren en de bezoeker een aangenaam, goed gevoel geven. De optimalisering van de dakparking maakte ruimte vrij op de grond, zodat de omgeving kon worden beplant en voorzien van kwalitatieve verkeersruimten. Op die manier werd een groene omgeving rond het winkelcentrum gecreëerd.

De nieuwe gevel schept opnieuw een heldere architectonische eenheid ten opzichte van de vele architectonische uitingen die het resultaat waren van opeenvolgende renovaties. De introverte monoliet geeft een lichtere indruk, open voor de omgeving.

Het doel van de renovatie en de uitbreidingen is het winkelcentrum open te stellen voor de buurt, een kwaliteitsvolle omgeving te bieden voor de buurtbewoners en aantrekkelijke polen te creëren rond de twee ingangen. De luifels die het winkelcentrum verlengen, bieden plaats aan horecaruimten, creëren ontmoetingsplaatsen en stimuleren sociale cohesie. Het winkelcentrum wordt een plek om te leven die openstaat voor de buitenwereld.

Westland winkelen project pagina

© Pixelab
© Pixelab