Architect

Biography

Na 8 jaar ervaring te hebben opgedaan met overheidsopdrachten (wedstrijdaanbestedingen, conceptontwikkeling, iconische gebouwen …), maakte Ana in september 2015 de overstap naar DDS+. Ze heeft bijzondere belangstelling voor de stedelijke en architecturale Belgische en Brusselse context en brengt een frisse kijk zonder vooroordelen. Bij DDS+ kan ze in team werken op projecten met verschillende schaalgrootten en typologieën. Ze speelt graag een katalyserende rol en stelt snel denksporen voor om de discussie op gang te brengen en de basis te leggen voor de conceptontwikkeling van een project. Met haar proactieve instelling kan Ana complexe dossiers op een efficiënte manier beheren: grootschalige wedstrijdaanbestedingen, haalbaarheidsstudies of stedenbouwkundige vergunningen voor gebouwen met verschillende typologieën.