Op de site van Ateliers Chantrenne ligt het ordewoord vast: afbouwen om beter op te bouwen.

In het hartje van het stadscentrum van Nijvel wordt een oude papierfabriek ontmanteld met de bedoeling ze te recycleren. De bakstenen worden hergebruikt als gevelstenen, het dakgebinte als stadsmeubilair, de vloeren als kasten en houtniveaus, het puin wordt gebruikt voor de aanleg van een weg, de oude machines gaan dienst doen als tafelsokkels, de stalen gietmallen als lampen.

Niet alleen wordt hiermee de materiële identiteit van een 19de-eeuwse site bewaard, met het hergebruik van de materialen sluit het project zich aan bij de historische continuïteit van Ateliers Chantrenne. Deze duurzame benadering met de bedoeling de hoeveelheid nieuwe bouwmaterialen en het werfverkeer te beperken, is ook voor de omwonenden de meest respectvolle oplossing.

De leegstaande site maakt deel uit van het industrieel erfgoed van de regio, maar biedt momenteel een zeer beperkte transparantie. De bodem is vervuild en de gebouwen zijn hermetisch afgesloten van hun omgeving. Met het nieuwe project zal de site ontsloten worden en meer visuele openheid bieden, wat ook zal bijdragen tot de bezonning. De toegankelijkheid zal worden verhoogd met voetpaden, een nieuwe gemeenteweg, alsook toegangen tot de site vanuit de twee aanpalende straten (rue Roblet en rue Delfosse). Zodoende zal de site beter geïntegreerd worden in het bestaande stadsweefsel.

Er zal voorzien worden in veel groene ruimte en de inrichting van de buitenruimten moet de zachte mobiliteit bevorderen, dit alles met de bedoeling een stedelijk ecosysteem te creëren waarin bewoners en gebruikers zich betrokken voelen. Met 61 appartementen, 5 eengezinswoningen en een aantal gedeelde voorzieningen (gemeenschappelijke moestuin, deelauto’s en deelfietsen, buurtzaal, gereedschapsbox…) schrijven een aantal elementen van het project zich in in een circulaire benadering om de toekomstige bewoners te verwelkomen in tijdloze en duurzame woningen.

Chantrenne project