Renoveren of niet renoveren: dat is de kwestie. In hun streven naar duurzame steden, trachten overheidsinstanties afbraak- en nieuwbouwprojecten te beteugelen en het behoud en de herbestemming van bestaande gebouwen te promoten, of het nu gaat om waardevol erfgoed of niet. Terwijl renovatie wordt toegejuicht, rijst de vraag of dat wel de meest aangewezen keuze is.

Tal van aspecten moeten immers overwogen worden bij een renovatieproject. Het is een complex en uitdagend proces waar grondig onderzoek aan vooraf moet gaan. En hoewel bepaalde obstakels overal dezelfde zijn, heeft elk gebouw zijn eigen DNA en dringen zich dus specifieke oplossingen op. De normen, voorschriften, materialen, technologieën en contexten veranderen continu, waardoor er geen pasklaar antwoord bestaat, zeker niet als het gaat om duurzaamheid.

Ons R&D-team buigt zich over een reeks kantoren die zijn omgebouwd tot residentiële gebouwen (Manneken, Palatium, Edition, Woluwe Valley en Pléiade 71) en belicht een aantal elementen die doorslaggevend kunnen zijn bij de afweging tussen renoveren en afbreken. Het team toetst een reeks specifieke aspecten aan elkaar af en analyseert deze via een kwalificatiematrix, wat een raamwerk voor toekomstige renovatieprojecten oplevert. Tegelijk biedt deze inspanning ons de kans om een aantal uitdagingen in de verf te zetten, praktijkoplossingen te vergelijken en waardevolle inzichten uit voltooide projecten te delen met ons team.

Edition © Marie-Noëlle Dailly
Edition © Marie-Noëlle Dailly
Woluwe Valley © DDS+
Woluwe Valley © DDS+
Palatium © Nathalie Van Eygen
Palatium © Nathalie Van Eygen
Manneken © Nathalie Van Eygen
Manneken © Nathalie Van Eygen